Czym jest BIK?

Standardowo przed udzieleniem kredytu czy pożyczki banki weryfikują potencjalnego klienta pod kątem zdolności kredytowej, czyli możliwości spłaty kredytu czy pożyczki. Osoba wnioskująca powinna wykazać się nieskazitelną historią kredytową, zatem nie posiadać zadłużenia, a wszelkie wcześniejsze spłacać sumiennie w wyznaczonym terminie. Banki lub inne instytucje finansowe sprawdzają swoich potencjalnych klientów w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Jest to baza wiedzy o zobowiązaniach finansowych obywateli. Dotyczy to zobowiązań zarówno byłych, jak i bieżących. Informacje w BIK zbierane są bez naszej woli, nie można też wnioskować o ich zmianę czy usunięcie.

Pożyczka bez BIK

Niektóre osoby potrzebujące pilnie zastrzyku gotówki posiadają inne zobowiązania finansowe. Czasami także nie spłacały swojego poprzedniego zadłużenia zgodnie z harmonogramem, zatem stają się one dla firm udzielających pożyczek niewiarygodne. Odpowiedzią na ich potrzeby są pożyczki bez BIK, które może otrzymać w zasadzie każdy pełnoletni obywatel. Firma pożyczkowa nie będzie sprawdzać ani stanu zadłużenia ani historii kredytowej, natomiast pożyczkobiorca będzie mógł w szybkim czasie otrzymać gotówkę.

Spłata w ratach

Dla wielu pożyczkobiorców ważnym aspektem jest możliwość spłaty pożyczki w kilku ratach, gdyż nie są oni w stanie udźwignąć jednorazowej spłaty pożyczki. Dla nich przygotowano oferty, które zakładają, że spłata pożyczki będzie trwała kilka miesięcy. Wysokość rat zwykle jest uzgadniana z klientem – to, ile co miesiąc będzie on płacił przekłada się także na ilość rat. W rzeczywistości oznacza to, że im mniejsze raty, tym dłużej będzie trwała spłata pożyczki.

Koszty pożyczki bez BIK na raty

Firmy pożyczkowe zwykle nie pobierają od swoich klientów żadnych dodatkowych opłat za umożliwienie im spłaty pożyczki w wygodnych ratach. Na koszt, jaki pożyczkobiorca będzie musiał ponieść składają się odsetki i prowizja. Odsetki ustalone są według rocznej stopy procentowej, przez którą mnoży się pożyczany kapitał. Prowizja jest z góry ustalona przez firmę pożyczkową i jest niejako zapłatą, za możliwość udostępnienia gotówki. W niektórych przypadkach firmy pożyczkowe nakładają na klienta dodatkowe opłaty – mogą one dotyczyć takich sytuacji, jak niewywiązywanie się z zapisów umowy w kwestii spłaty pożyczki czy dojazd konsultanta do domu w przypadku pożyczki udzielanej do mieszkania klienta. Jest to jednak kwestia indywidualna i dotyczy konkretnej oferty firmy pożyczkowej, a wszelkie zapisy o kosztach dodatkowych zawarte są w umowie.