Pożyczka bez bik z możliwością spłaty w ratach

Czym jest BIK?

Standardowo przed udzieleniem kredytu czy pożyczki banki weryfikują potencjalnego klienta pod kątem zdolności kredytowej, czyli możliwości spłaty kredytu czy pożyczki. Osoba wnioskująca powinna wykazać się nieskazitelną historią kredytową, zatem nie posiadać zadłużenia, a wszelkie wcześniejsze spłacać sumiennie w wyznaczonym terminie. Banki lub inne instytucje finansowe sprawdzają swoich potencjalnych klientów w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Jest to baza wiedzy o zobowiązaniach finansowych obywateli. Dotyczy to zobowiązań zarówno byłych, jak i bieżących. Informacje w BIK zbierane są bez naszej woli, nie można też wnioskować o ich zmianę czy usunięcie.

Pożyczka bez BIK

Niektóre osoby potrzebujące pilnie zastrzyku gotówki posiadają inne zobowiązania finansowe. Czasami także nie spłacały swojego poprzedniego zadłużenia zgodnie z harmonogramem, zatem stają się one dla firm udzielających pożyczek niewiarygodne. Odpowiedzią na ich potrzeby są pożyczki bez BIK, które może otrzymać w zasadzie każdy pełnoletni obywatel. Firma pożyczkowa nie będzie sprawdzać ani stanu zadłużenia ani historii kredytowej, natomiast pożyczkobiorca będzie mógł w szybkim czasie otrzymać gotówkę.

Spłata w ratach

Dla wielu pożyczkobiorców ważnym aspektem jest możliwość spłaty pożyczki w kilku ratach, gdyż nie są oni w stanie udźwignąć jednorazowej spłaty pożyczki. Dla nich przygotowano oferty, które zakładają, że spłata pożyczki będzie trwała kilka miesięcy. Wysokość rat zwykle jest uzgadniana z klientem – to, ile co miesiąc będzie on płacił przekłada się także na ilość rat. W rzeczywistości oznacza to, że im mniejsze raty, tym dłużej będzie trwała spłata pożyczki.

Koszty pożyczki bez BIK na raty

Firmy pożyczkowe zwykle nie pobierają od swoich klientów żadnych dodatkowych opłat za umożliwienie im spłaty pożyczki w wygodnych ratach. Na koszt, jaki pożyczkobiorca będzie musiał ponieść składają się odsetki i prowizja. Odsetki ustalone są według rocznej stopy procentowej, przez którą mnoży się pożyczany kapitał. Prowizja jest z góry ustalona przez firmę pożyczkową i jest niejako zapłatą, za możliwość udostępnienia gotówki. W niektórych przypadkach firmy pożyczkowe nakładają na klienta dodatkowe opłaty – mogą one dotyczyć takich sytuacji, jak niewywiązywanie się z zapisów umowy w kwestii spłaty pożyczki czy dojazd konsultanta do domu w przypadku pożyczki udzielanej do mieszkania klienta. Jest to jednak kwestia indywidualna i dotyczy konkretnej oferty firmy pożyczkowej, a wszelkie zapisy o kosztach dodatkowych zawarte są w umowie.

Nowa oferta firm pożyczkowych – pożyczki do domu

Tradycyjna pożyczka udzielana jest poprzez przelew na konto bankowe. Tymczasem pożyczka do domu to nowoczesny sposób na to, aby w procedurze jej udzielenia uniknąć przejścia pieniędzy przez bank. Jak otrzymać pożyczkę do domu?

Dla kogo?

Firmy pożyczkowe oferują udzielenie pożyczki do domu osobom, które spełniają takie same warunki, jak w przypadku tradycyjnej pożyczki. Pożyczkobiorca musi być osobą pełnoletnią oraz musi podpisać umowę pożyczki. Firmy nie sprawdzają zdolności kredytowej, zatem nie są potrzebne żadne dodatkowe zaświadczenia. Pożyczka do domu jest odpowiedzią na potrzeby osób, których konto bankowe zostało zajęte, na przykład przez komornika. Wszelkie pieniądze, które na nie trafiają są weryfikowane i mogą podlegać egzekucji. Tymczasem pożyczka ma przecież na celu finansowanie bieżących potrzeb gospodarstw domowych.

Jak to działa?

Pierwszym krokiem do otrzymania pożyczki jest wypełnienie wniosku. Zazwyczaj można to zrobić poprzez stronę internetową i również w systemie online odesłać wypełniony wniosek. Następnie należy oczekiwać na telefon od konsultanta, który będzie chciał umówić się na konkretny termin w domu pożyczkobiorcy. W ustalony dzień konsultant przyjeżdża do klienta i wręcza mu gotówkę. Zazwyczaj klienci nie muszą długo czekać na odpowiedź – czasami pieniądze dostają już w tym samym dniu, w którym wysłali wniosek. W terminach przewidzianych w umowie konsultant ponownie stawia się w domu klienta w celu odbioru gotówki. Spłata może odbywać się jednorazowo bądź w ratach w zależności od tego, co przewiduje w tej kwestii umowa. Każdorazowo jednak pracownik firmy osobiście odbiera pieniądze.

Koszty pożyczki

Podstawowym kosztem dla pożyczkobiorcy są odsetki, które płacone będą według określonej stopy procentowej. Dodatkowo firma pożyczkowa pobiera prowizję za czasowe udostępnienie gotówki. Zarówno odsetki, jak i prowizja mogą być różnej wysokości, co zależy od firmy, od której klient pożycza pieniądze. Dodatkowym kosztem charakterystycznym dla pożyczki do domu jest opłata za dojazd pracownika firmy do mieszkania klienta. Należy mieć przy tym na uwadze, że firma nalicza opłatę już za pierwszy przyjazd. Każdy następny jest dodatkowym obciążeniem dla pożyczkobiorcy. Jeżeli pożyczka spłacana jest jednorazowo, koszt będzie najniższy, natomiast jeżeli klient decyduje się na jej spłatę w ratach, koszty rosną. Im więcej razy konsultant pojawi się w domu klienta, tym więcej finalnie będzie kosztować pożyczka do domu. Warto jednak pamiętać, że pomimo dodatkowych opłat często ten rodzaj pożyczki jest jedynym, na jaki dana osoba może sobie pozwolić.